O naučné stezce


   Naučná stezka s názvem "Industriální cesta Vojtěšskou hutí" je pokusem přilákat (nejen) obyvatele Kladna do areálu bývalé slavné hutě, seznámit je s jeho historií, poodhalit tajemná zákoutí a tak s nimi sdílet kouzlo tohoto místa. Stezka volně navazuje na projekt „Industriální cesty českým Středozápadem“ zpracovaný VCPD v roce 2007...

   Vytvořit naučnou stezku po průmyslovém areálu, který se stává sociálně vyloučeným územím v centru města, skýtá jistá úskalí. Od počátku jsme si byli vědomi nutnosti zhotovit info-panely robustní a „nerozbitné“. Proto jsme jako materiál pro info-panely zvolili beton. Takový betonový info-panel musí být ovšem řádně založen, aby nedošlo k jeho překlopení a možnému ohrožení bezpečnosti lidí. Bylo nezbytné vypracovat dokumentaci stavby k územnímu souhlasu. Ten jsme získali v 04/2009. Info-panely jsou umístěny na pozemcích města Kladna, jeden na pozemku soukromého subjektu. Majitelům patří dík za to, že nám v tomto vyšli vstříc...


   Realizaci projektu jsme dokončili k avizovanému datumu otevření naučné stezky. Předcházela tomu samotná výroba betonových info-panelů (panelárna Těšovice), stavba betonových základových patek, výroba ocelové konstrukce založení, výroba plexi-desek, polepových folií, montáž desek pomocí bezpečnostních šroubů, atd. 

   Slavnostní otevření stezky proběhlo 19.09.2009 ve 14:00 jako jedna z akcí, která na Kladně proběhla v rámci 5.bienále „Industriální stopy2009“. Poté následovala 1.komentovaná prohlídka areálem po naučné stezce. V dalších týdnech byly komentované prohlídky pro velký úspěch 3x opakovány...
   Součástí zbudování naučné stezky bylo i zpracování interaktivního CD-nosiče obsahující virtuální prohlídku areálu po naučné stezce, doplněnou i o unikátní filmové sekvence z Filmových týdeníků atd. CD-nosiče včetně mapy stezky ve formě bookletu byly k dispozici návštěvníkům při otevření naučné stezky, několik málo kusů máme v archivu sdružení a jsou na vyžádání k dispozici...


realizace - výkopové práce
realizace - betonáž základových pasů
realizace - svařování