Komentované prohlídky


Pořádáme veřejné komentované prohlídky po naučné stezce "Industriální cesta Vojtěšskou hutí". Jejich intenzita vzrůstá během konání bienále Industriální stopy v téměř týdenních intervalech...

Další komentovaná prohlídka areálem bude avizována na úvodní straně!
Dle našich kapacit jsme schopni zajistit komentovanou prohlídku i na vyžádání! Neváhejte nás kontaktovat...