Současnost


Dnes chátrající průmyslový areál bývalých kladenských železáren situovaný východně od centra města. Rozloha přes 100 ha. Ohraničen sběrnými komunikacemi – ul. Gen.Klapálka z jihu, ul.Dukelských hrdinů ze západu , ul Huťská a Dubská ze severu - a areálem elektrárny ALPIQ z východu. Svým západním cípem zasahuje do samého středu města. Potenciální rozvojová plocha města. Území silně denaturalizováno dlouholetou průmyslovou činností, některé pozemky kontaminovány, zhodnocení ekologického zatížení areálu dosud neprovdeno, na některých místech vznikají divoké skládky komunálního odpadu. Areál pozemkově rozdroben na desítky majitelů. V některých případech dosud nevyjasněné majetkoprávní vztahy. Mnohé dosud stojící objekty jsou využívané k drobnému/střednímu podnikání.
Revitalizaci areálu dosud brání absence jakékoli koncepce rozvoje, zmíněná majetková roztříštěnost, pozemková spekulace, sociální statut území, které se od doby otevření areálu v 90.letech stal útočištěm „hledačů“ kovů a jiných individuí praktikujících zde nepostihnutelné „nezákonnosti“. Vlastníci firem v areálu podnikající svůj majetek chrání výstavbou plotů (včetně ostnatého drátu), bezpečnostními systémy, najatou bezpečnostní agenturou atd. Tento jev plus celková zanedbanost prostředí vytváří mezi mnohými obyvateli města obraz nebezpečného, špinavého, znečištěného a odpuzujícího území města.
Přesto/nebo právě proto/ si areál vytvořil svého genia loci - drsnou romantiku a jistý půvab. I díky objektům, které se v areálu dochovaly a které slávu kladenských železáren pamatují nebo se na ní přímo podílely. Jejich stav je ve většině případů neutěšený. Tiše čekají na ocenění svého významu a unikátnosti – na svůj druhý život...

aktuální ortofotomapa areálu 
panoramatický snímek na areál od šrotiště