Výstava


Výstava v Zámecké galerii města Kladna (24.6.-31.10.2011) soustředila desítku studentských projektů vzniklých mezi lety 2004 až 2010 na nejen architektonických školách nejen v ČR. Věnují se území opuštěného průmyslového areálu z urbanistického nadhledu, jindy v detailu či s konceptuální nadsázkou. Výhodou autorů je, že nejsou svázáni předsudky, neohlížejí se na úřední pravidla, nemusejí vnímat nelehce proniknutelné lobbistické či majetkové zájmy.

Nutné je zde zdůraznit, že v návaznosti na sérii mezinárodních bienále Industriální stopy (2005, 2007, 2009, 2011), do jejichž akcí se každým druhým rokem Kladno aktivně zapojuje, hledají vystavené projekty nový vztah k zapomenutým, odstrčeným či zašantročeným místům po zaniklé industriální éře, zbystřují pozornost a zájem, provokují fantazii. Mohly by se stát odrazovým můstkem, východiskem pro potřebnou změnu...